Demokratiets fald!

[singlepic id=129 w=320 h=240 float=center]

Dagen i dag er en sørgelig dag. I dag er dagen hvor demokratiet er sat ud af funktion, og folkets mening ikke længere gælder.

Sidste år stemte Irland nej til Lissabon Traktaten, dette var folkets valg, dette var folkets stemme. Man må vel så kunne regne med, når folket har talt at folket er kommet med deres mening og dermed respektere svaret. Men nej! EU har fået gennemtrumfet endnu et valg. Et valg, hvor irerne skal stemme ja. EU har jo gjort det klart at et nej IKKE accepteres. Folkets mening er fuldstændig underordnet, EU har jo foretaget valget, et ja er blot en formalitet der skal gennemføres for at kunne få gennemført traktaten.

I et hvilket som helst land, hvor folket ikke svare det som regeringen vil have, bliver tvunget til at stemme indtil de svarer det rigtige. Dette land vil så få en ordentlig reprimande fra omverdenen, fordi de ikke overholder menneskerettighederne og demokratiets egentlige filosofi. Demokrati kommer af de græske ord Deimos (folkets) og Kratos (magt). Demokrati betyder altså folkets magt. Ingen anden organisation, regering eller styre børe bestemme over folket. EU viser dog bare, med valget i Irland, at folket ingen reel magt har og EU ved bedre. Dette får EU til at læne sig op af de diktaturer som vi ser, ikke skaber gode forhold til deres borgere.

EU minder mere og mere om tiden i Nazi Tyskland, hvor folket ingen reel magt havde over regeringen. Eller om styret i Nordkorea hvor folket bare har at makke ret, ellers bliver de likvideret.

EU har vist, de ikke er i stand til at acceptere folkets valg og derfor vil de gennemtvinge et andet svar. Hvis der i denne omgang heller ikke kommer et ja, så har EU et kæmpe stort problem. Det samme problem har de dog også, hvis der bliver svaret ja. For så har det vist sig, at magthaverne kan gennemtvinge aftaler uden så meget som at skele til menneskerettigheder.

Irland har een gang svaret nej, dette svar skal accepteres, om man vil det eller ej.

I dag er sandelig dagen for Demokratiets fald!